Další služby

Nad rámec standardních služeb Vám po vzájemné dohodě můžeme připravit i tematické animační dopoledne jako například:

  • Dětská taneční diskotéka s animátory
  • Halloweenská párty
  • Mikulášská nadílka
  • Vánoční kreativní dílničky
  • Pasování školáčků a mnoho dalších…

Bojí se Vaše děti zubní ordinace? Zajímá je, jak pracují záchranáři nebo hasiči? Formou dětských her za přítomnosti skutečných zástupců profesí umíme děti seznámit s nejrůznějšími profesemi a zbavit je tak strachu z neznámého.